Zahtev za ponudu

Molimo da u cilju pripreme kvalitetne ponude od strane MOBES GROUP-a, ovaj zahtev što kompletnije popunite
Pun naziv organizacije
Adresa / Mesto (sedište i dislocirane jedinice)
Telefon/fax
E-mail/web site
Godina osnivanja
PIB
Matični broj
Šifra delatnosti
Organizaciona postavka (označiti ili dopuniti)
Direktor (ime i prezime, titula)
Osoba za kontakt (predstavnik rukovodstva - ako je poznat)
Delatnost - osnovna
Vrsta proizvoda/usluge (navesti najvažnije)
Broj zaposlenih (ukupno)
Režim rada (broj smena)
Posedujemo sertifikovan sistem menadžmenta
(sistem/ocenjivačko telo/konsultantska kuća)
Zahtevani sistem (predmet ponude - ugovora)
Željeni rok završetka posla
Napomena
Podatke uneo (ime, prezime i funkcija u organizaciji)
Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu