ISO 50001

ISO 50001SISTEM MENADŽMENTA ENERGIJOM


Način na koji čovečanstvo koristi energiju predstavlja jedan od osnovnih karakteristika ekonomije i čitave civilizacije. Napredak od zaprežne do parne snage, potom do motora sa unutrašnjim sagorevanjem i na kraju električne snage, jesu ključni elementi i pokazatelji razvoja civilizacije. Budući razvoj energetike posebno stavlja akcenat na obnovljivu energiju i energetsku efikasnost kao ključ očuvanja fosilnih izvora energije i izbegavanja efekta staklene bašte, odnosno globalnog zagrevanja.

Iz tog razloga, stručnjaci iz oblasti upravljanja energijom iz preko 60 zemalja, ustanovili su ISO 50001 - međunarodni priznati standard koji precizira zahteve za uspostavljanje, primenu, održavanje i poboljšavanje sistema menadžmenta energijom, a čija je svrha da omogući organizaciji da sledi sistemski pristup u postizanju stalnog poboljšanja energetske performanse, uključujući energetsku efikasnost, korišćenje i potrošnju energije.

ISO 50001 donosi brojne prednosti organizacijama, a između ostalog, sertifikacija ovog standarda omogućava:

• Identifikaciju i upravljanje rizicima koji utiču na snabdevanje energijom;

• Razvoj politika za efikasnije upravljanje energijom;

• Merenje i praćenje potrošnje energije kako bi se identifikovale oblasti za poboljšanje efikasnosti;

• Povećanje celokupnih performansi kako bi se smanjila potrošnja energije i računi;

• Smanjenje emisija ugljenik gasova u skladu sa zakonskim normama;

• Veću profitabilnost.

Bez obzira na to da li ste tek čuli za ISO 50001 standard ili želite da usavršite svoju stručnost, Mobes Group Vam nudi kurseve obuke, resurse i usluge. Naši paketi se mogu prilagoditi Vašem poslovanju, kako biste pokrenuli Vaš sistem upravljanja energetskim resursima.

Dakle, bez obzira na to da li želite da uvedete ili ste već počeli sa uvođenjem standarda ISO 50001, mi smo tu za Vas. Samo izaberite fazu u kojoj se nalazite i krenite već danas sa stvaranjem bolje budućnosti za Vaš posao.


UPOZNAVANJE

ISO 50001 definiše najbolje načine da organizacija postane energetski efikasna, bez obzira na prirodu poslovanja. Ovaj standard pomaže organizacijama da ispune ekološke norme i norme vezane za emisiju ugljeničnih gasova kao deo poboljšanih energetskih performansi. Na taj način, pokazuje Vam kako da preduzmete strukturni pristup merenju i praćenju potrošnje energije.

ISO 50001 će u isto vreme omogućiti poboljšane performanse, manje račune za potrošenu energiju i smanjenu emisiji ugljenik gasova.


UVOĐENJE

Sarađujte sa nama na implementaciji standarda ISO 50001 i bićete u stanju da identifikujete i zaštitite najbitnije poslovne funkcije, smanjite rizik u Vašem poslovanju i ostvarite dugoročni uspeh.

Bez obzira na veličinu Vaše organizacije ili prirodu onoga čime se bavite, ISO 50001 pomoći će Vam da pojednostavite upravljanje energetskim resursima, a da pritom uštedite i vreme i novac. Upravljanje energijom postaje imperativ modernog poslovanja. Iz tog razloga, svojim klijentima nudimo prilagođene pakete koji im pomažu da upravljanje energetskim resursima stave na prvo mesto u svom poslovanju. Dodatna pogodnost je to što paket ISO 50001 možemo da prilagodimo tako da uključuje samo proizvode i usluge koji su potrebni Vašoj organizaciji.

Saveti za implementaciju ISO 50001:

1. Obezbedite podršku i posvećenost višeg menadžmenta;

2. Aktivirajte čitavu kompaniju sa dobrom internom komunikacijom;

3. Uporedite postojeće sisteme upravljanja energijom sa ISO 50001 zahtevima;

4. Pribavite povratne informacije od korisnika, dobavljača i klijenata o trenutom Sistemu upravljanja energijom;

5. Uspostavite tim za implementaciju kako biste dobili najbolje rezultate;

6. Odredite uloge, odgovornosti i vremenske periode;

7. Prilagodite osnovne principe ISO 50001 standarda Vašoj kompaniji;

8. Motivišite uključenost osoblja putem obuka i podsticaja;

9. Podelite znanje o ISO 50001 standardu i podstaknite osoblje da se obučava za rad kao interni revizori;

10. Redovno pregledajte Vaš ISO 50001 sistem kako biste bili sigurni da je efektivan i kako biste ga stalno unapređivali.


SERTIFIKACIJA

Stvorite nove prilike za Vašu organizaciju i ispunite zahteve lanca snabdevanja putem sertifikacije standarda ISO 50001. Ispunite očekivanja Vaših klijenata i partnera i dokažite da koristite najbolju praksu upravljanja energetskim resursima.

Kako da sertifikujete ISO 50001?

Kako bismo Vam pomogli da lakše sertifikujete ISO 50001, kroz sam proces sertifikacije će Vas voditi konsultant iz Mobes Group kompanije, koji ima relevantno iskustvo u Vašoj oblasti industrije.

Koraci sertifikacije ISO 50001:

1. Analiza neusaglašenosti

Analiza neusaglašenosti predstavlja opcionu aktivnost koja se sprovodi pre same procene. Izbliza ćemo sagledati Vaše postojeće aktivnosti na polju upravljanja energijom i uporediti ih sa zahtevima standarda ISO 50001. To je isplativ način da proverite da li postoje oblasti koje treba unaprediti, pre nego što se izvrši formalna procena.

2. Formalna procena

Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo će konsultant da preispita spremnost Vaše organizacije za procenu, proveravanjem neophodnih procedura standarda ISO 50001 i načina kontrolisanja koji su tu razvijeni. Detalji naših analiza će biti podeljeni sa Vama i u slučaju pronalazaka neusaglašenosti, imaćete mogućnost da ih rešite. U slučaju da su svi zahtevi ispunjeni, prelazi se na procenu nivoa implementacije procedura i kontrolu u okviru organizacije, prema zahtevima sertifikacije ISO 50001.

3. Sertifikacija

Kada se postigne nivo sertifikacije, dobićete sertifikat ISO 50001, koji ima važnost tri godine, pod uslovom godišnje provere. Sa tim sertifikatom, posedujete formalan dokaz da Vaša organizacija posluje prema zahtevima kvaliteta i na taj način vodi brigu ne samo o internim resursima i procesima, već i o zahtevima klijenata i ostalih zainteresovanih strana.


ODRŽAVANJE

Implementacija ISO 50001 standarda se ne radi samo zbog sertifikacije, već i zbog toga što daje smernice kako da konstantno poboljšavate Vašu organizaciju. Održavanje ISO 50001 sistema se sprovodi redovnim posetama od strane konsultanta, kako bismo bili sigurni da sprovodite zahteve sistema, unapređujete sistem i na taj način dodajete vrednost Vašoj organizaciji.

Neke od osnovnih aktivnosti prilikom održavanja ISO 50001 sistema su:

• Revizija Vaše dokumentacije i stalno usaglašavanje, kako sa važećom zakonskom regulativom, tako i sa najnovijim izdanjima međunarodnih standarda;

• Obuka novozaposlenih za primenu i održavanje uvedenog standarda;

• Analize podataka dobijenih primenom ISO 50001;

• Sprovođenje internih provera;

• Savetovanje i učestvovanje u predlaganju korektivnih i preventivnih mera;

• Analiza zadovoljstva korisnika/kupaca;

• Konsultovanje i učestvovanje prilikom preispitivanja standarda ISO 50001 od strane rukovodstva.


Integracijom postižete bolje rezultate

Iskoristite maksimum od Vašeg Sistema upravljanja energijom ISO 50001 tako što ćete ga integrisati sa ostalim sistemima koje Vaša organizacija održava. To Vam omogućava da kombinujete način na koji upravljate procesima koji se odnose na više od jednog sistema.

Saznajte više o integrisanim sistemima upravljanja.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu