ISO 3834

ISO 3834ZAHTEVI KVALITETA KOD ZAVARIVANJA TOPLJENJEM METALNIH MATERIJALA


Standard ISO 3834-2:2008 predstavlja međunarodni standard, kreiran od strane profesionalaca u zavarivanju, koji se odnosi na upravljanje procesima proizvodnje zavarivanjem, preciziranje zahteva koji se odnose na kvalitet zavarenog proizvoda i podsticanje aktivnog pristupa menadžmenta i kontrole kvaliteta zavarenog proizvoda u radionicama ili na mestu izgradnje. Takođe, ISO 3834-2:2008 predstavlja sistem za fabričku kontrolu aktivnosti pri izradi proizvoda.

Neke od osnovnih koristi koje donosi uvođenje sistema ISO 3834-2:2008 su:

• Priznavanje kompetentnosti testiranja;

• Efektivan marketinški alat za podnošenje ponuda za testiranje i/ili kalibraciju;

• Zaštita integriteta laboratorijskih podataka u slučaju pravnih komplikacija;

• Procenu kvaliteta i sposobnosti ostalih akreditovanih laboratorija;

• Poboljšanje reputacije laboratorija;

• Kontinuirano poboljšanje kvaliteta i efektivnosti podataka;

• Postojanje osnove za ostale sisteme kvaliteta koji su povezani sa laboratorijama, kao što su GMP (Good Manufacturing Practices) i GLP (Good Laboratory Practices).

Takođe, u slučaju da ste već počeli sa uvođenjem ISO 3834-2:2008, možemo Vam pomoći da lakše i jednostavnije završite čitav proces i tako steknete više pogodnosti koje Vam nudi ovaj standard.


UPOZNAVANJE 

Otkrijte najbolji način da započnete sa uvođenjem opštih zahteva kvaliteta za zavarivanje topljenjem metalnih materijala ISO 3834-2 i saznajte sve pogodnosti koje se mogu ostvariti ovim standardom, bez obzira na to da se radi o velikim ili malim kompanijama.

ISO 3834-2 će Vam pomoći da neprestano nadgledate kvalitet zavarivanja u Vašoj kompaniji i da njime konstantno upravljate. Ovaj standard predstavlja značajan alat za unapređenje Vašeg poslovanja i procesa koje će povećati kvalitet Vaše saradnje sa klijentima.

Kako bi se ostvario što veći broj pogodnosti iz implementacije ISO 3834-2, ključna je dobra priprema. Mi Vam nudimo alate, usluge, tehnike i eksperte, kako biste stekli samopouzdanje i započeli sa procesom implementacije.


UVOĐENJE

Prilikom implementacije ISO 3834-2, stojimo Vam na raspolaganju za upoznavanje sa zahtevima standarda, sa ciljem njegove uspešnije primene.

ISO 3834-2 je značajan alat za unapređenje Vašeg proizvodnog procesa. Samim tim, moraćete da razmotrite način kojim upravljate procesom, kao i to koji su Vaši ciljevi. Angažovanje zaposlenih je takođe veoma važno prilikom implementacije ISO 3834, a posebna pažnja se usmerava ka onima koji će rukovoditi Opštim zahtevima kvaliteta za zavarivanje topljenjem metalnih materijala. Oni moraju biti dovoljno obučeni kako bi se sistem efikasno implementirao.

Mobes Group je tu da Vam pomogne da uklonite sve poteškoće pri implementaciji standarda ISO 3834-2, jednostavnim paketom alata i usluga koje nudi naša kompanija.


SERTIFIKACIJA

Kada dostignete nivo sertifikacije ISO 3834-2, moći ćete da pokažete svojim klijentima i zainteresovanim stranama Vašu posvećenost kvalitetu proizvoda koji nudite. To predstavlja dobru priliku da promovišete svoje poslovanje i pokažete da ste partner od poverenja, što može da otvori nove poslovne mogućnosti Vašoj kompaniji.  

Kako da sertifikujete ISO 3834-2?

Kako bismo Vam pomogli da lakše sertifikujete standard ISO 3834-2, kroz sam proces sertifikacije će Vas voditi konsultant iz Mobes Group kompanije, koji ima relevantno iskustvo u Vašoj oblasti industrije.

Koraci sertifikacije ISO 3834-2:

1. Analiza neusaglašenosti

Analiza neusaglašenosti predstavlja opcionu aktivnost koja se sprovodi pre same procene. Izbliza ćemo sagledati Vaš postojeći sistem kvaliteta u zavarivanju i uporediti ga sa zahtevima standarda ISO 3834-2. To je isplativ način na koji možete da proverite da li postoje oblasti koje treba unaprediti pre nego što se izvrši formalna procena.

2. Formalna procena

Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo će konsultant da preispita spremnost Vaše organizacje za procenu, proveravanjem neophodnih procedura standarda ISO 3834-2:2008 i načina kontrolisanja koji su tu razvijeni. Detalji naših analiza će biti podeljeni sa Vama i u slučaju pronalaska neusaglašenosti, imaćete mogućnost da ih rešite. U slučaju kada su svi zahtevi ispunjeni, prelazi se na procenu nivoa implementacije procedura i kontrolu u okviru organizacije, prema zahtevima sertifikacije ISO 3834-2.

3. Sertifikacija

Kada se postigne nivo sertifikacije, dobićete sertifikat ISO 3834-2, koji ima važnost tri godine, pod uslovom godišnje provere. Sa tim sertifikatom, posedujete formalan dokaz da Vaša organizacija posluje prema zahtevima kvaliteta i na taj način vodi brigu ne samo o internim resursima i procesima, već i o zahtevima klijenata i ostalih zainteresovanih strana.


ODRŽAVANJE

Implementacija ISO 3834-2 sistema se ne radi samo zbog sertifikacije, već i zbog toga što daje smernice kako da konstantno poboljšavate Vašu organizaciju. Održavanje sistema se sprovodi redovnim posetama od strane konsultanta, kako bismo bili sigurni da sprovodite zahteve sistema, unapređujete sistem i na taj način dodajete vrednost Vašoj organizaciji.

Neke od osnovnih aktivnosti prilikom održavanja ISO 3834-2 sistema su:

• Revizija Vaše dokumentacije i stalno usaglašavanje, kako sa važećom zakonskom regulativom, tako i sa najnovijim izdanjima međunarodnih standarda;

• Obuka novozaposlenih za primenu i održavanje uvedenog standarda;

• Analize podataka dobijenih primenom ISO 3834-2;

• Sprovođenje internih provera;

• Savetovanje i učestvovanje u predlaganju korektivnih i preventivnih mera;

• Analiza zadovoljstva korisnika/kupaca;

• Konsultovanje i učestvovanje prilikom preispitivanja standarda ISO 3834-2 od strane rukovodstva.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu