ISO 9001

ISO 9001
SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM


Standard ISO 9001 predstavlja najpoznatiji i međunarodno priznati sistem upravljanja kvalitetom (QMS) i izuzetno moćan alat koji su milioni kompanija, organizacija i institucija uspešno iskoristile da unaprede svoje poslovanje i efikasnije obavljaju svoju delatnost.

Nakon uvođenja sistema upravljanja kvalitetom i steknute sertifikacije prema zahtevima ISO 9001, na najbolji mogući način bićete u mogućnosti da nadgledate i upravljate kvalitetom Vašeg poslovanja, odnosno da uočite šta je to što treba da promenite u Vašem radu i funkcionisanju kako biste ostvarivali veći i značajniji poslovni uspeh.

Ukratko, ISO 9001 Vam pomaže da:
- Proširujete polja poslovanja i nastupe na tenderima;
- Postignete veće zadovoljstvo Vaših klijenata;
- Uspostavite održivo i stabilno poslovanje,
- Efikasno uspostavite saradnju sa podugovaračima i ostalim partnerima iz lanca snabdevanja.

Takođe, u slučaju da ste već počeli sa uvođenjem ISO 9001, možemo Vam pomoći da lakše i jednostavnije završite čitav proces i tako steknete više pogodnosti koje Vam nudi sistem upravljanja kvalitetom.

UPOZNAVANJE

Otkrijte najbolji način da započnete sa sertifikacijom Sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001 i saznajte zbog čega ovaj standard može da doprinese svakoj vrsti poslovanja, bez obzira na to da li se radi o velikim ili malim organizacijama.

ISO 9001 će Vam pomoći da neprestano nadgledate kvalitet u Vašoj organizaciji i da kontinuirano njime upravljate. Ovaj standard predstavlja značajan alat za unapređenje Vašeg biznisa i procesa koji će povećati kvalitet Vaše saradnje sa klijentima.

Dobra priprema je ključna kako biste izvukli najbolje iz ISO 9001. Mi Vam nudimo alate, usluge, tehnike i eksperte kako biste stekli samopouzdanje i započeli sa procesom uvođenja ISO 9001.

UVOĐENJE

Bez obzira na to da li ulažete u standard ISO 9001 da biste unapredili svoje poslovanje ili kao odgovor na zahtev tendera, uvođenje ovog standarda zahteva dobru pripremu.
Prilikom uvođenja ISO 9001, mi Vam stojimo na raspolaganju za upoznavanje sa zahtevima standarda sa ciljem njegove uspešnije primene.

Kako da primenite ISO 9001?

Bez obzira na to da li se radi o velikoj ili maloj organizaciji koja implementira ISO 9001, postoji niz elemenata koji se moraju uzeti u obzir tokom tog procesa.

ISO 9001 je snažan alat za unapređenje Vašeg poslovanja i samim tim ćete morati da razmotrite način kojim upravljate Vašim biznisom i to koji su Vaši strateški ciljevi. Angažovanje zaposlenih je takođe veoma važno prilikom uvođenja ISO 9001, a posebna pažnja se usmerava ka onima koji će rukovoditi sistemom kvaliteta. Oni moraju biti dovoljno obučeni kako bi se sistem efikasno sproveo.

Mobes Group je tu da Vam pomogne da uklonite sve poteškoće u vezi sa uvođenjem standarda ISO 9001, sa svojim jednostavnim paketom alata i usluga koje nudimo. Saznajte koliko ste dobro pripremljeni popunjavanjem Zahtev za ponudu.

Saveti prilikom uvođenja ISO 9001:

• Obezbedite podršku i posvećenost višeg menadžmenta;
• U celokupnom poslovanju obezbedite dobru internu komunikaciju;
• Uporedite svoje postojeće sisteme kvaliteta sa zahtevima standarda ISO 9001;
• Obezbedite povratne informacije od dobavljača i klijenata o trenutnom Sistemu upravljanja kvalitetom;
• Uspostavite tim za implementaciju kako biste dobili najbolje rezultate;
• Isplanirajte i dodelite uloge, obaveze i rasporede;
• Prilagodite principe upravljanja kvalitetom ISO 9001 Vašem poslovanju;
• Motivišite uključenost zaposlenih raznim obukama i podsticajima;
• Podelite svoje znanje o ISO 9001 sa zaposlenima i podstaknite ih da se obuče za interne auditore;
• Redovno preispitujte svoj Sistem kvaliteta kako biste se uverili da ga neprestano unapređujete.

SERTIFIKACIJA

Kada dostignete nivo sertifikacije ISO 9001, moći ćete da pokažete svojim klijentima i zainteresovanim stranama svoju posvećenost kvalitetu proizvoda i usluga koji nudite. To predstavlja dobru priliku da promovišete svoje poslovanje i pokažete da ste dobavljač od poverenja, što bi moglo da otvori nove poslovne mogućnosti.
Kako da sertifikujete sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001?

Kako bismo Vam pomogli da lakše sertifikujete Sistem kvaliteta, kroz sam proces sertifikacije će Vas voditi konsultant iz kompanije Mobes Group, koji ima relevantno iskustvo u Vašoj oblasti industrije.

Koraci sertifikacije ISO 9001:

1. Analiza neusaglašenosti
Analiza neusaglašenosti predstavlja opcionu aktivnost koja se sprovodi pre same procene. Izbliza ćemo sagledati Vaš postojeći sistem kvaliteta i uporediti ga sa zahtevima standarda ISO 9001. To je zaista isplativ način da proverite da li postoje oblasti koje treba unaprediti, pre nego što se izvrši formalna procena. 

2. Formalna procena
Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo će konsultant da preispita spremnost Vaše organizacje za procenu, proveravanjem neophodnih procedura standarda ISO 9001 i načina kontrolisanja koji su tu razvijeni. Detalji naših analiza će biti podeljeni sa Vama i u slučaju pronalazaka neusaglašenosti, imaćete mogućnost da ih rešite. U slučaju kada su svi zahtevi ispunjeni, prelazi se na procenu nivoa implementacije procedura i kontrolu u okviru organizacije, prema zahtevima sertifikacije ISO 9001.

3. Sertifikacija
Kada se postigne nivo sertifikacije, dobićete sertifikat ISO 9001 koji ima važnost tri godine, pod uslovom godišnje provere. Sa tim sertifikatom, posedujete formalan dokaz da Vaša organizacija posluje prema zahtevima kvaliteta i na taj način vodi brigu ne samo o internim resursima i procesima, već i o zahtevima klijenata i ostalih zainteresovanih strana.

ODRŽAVANJE

Uvođenje standarda ISO 9001 se ne radi samo zbog sertifikacije, već i zbog toga što Vam daje smernice o tome kako da konstantno poboljšavate Vašu organizaciju. Održavanje Sistema kvaliteta se sprovodi redovnim posetama od strane konsultanta, kako biste bili sigurni da ne samo sprovodite zahteve Sistema kvaliteta, već i da sam sistem unapređuje i dodaje vrednost Vašoj organizaciji.

Integracijom postižete bolje rezultate

Iskoristite maksimum od Vašeg Sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001 integracijom sa ostalim sistemima koje Vaša organizacija održava. To Vam omogućava da kombinujete način na koji upravljate procesima koji se odnose na više od jednog sistema.

Popularni kursevi i obuke za ISO 9001
Koristimo ubrzane tehnike učenja kako bismo bili sigurni da ste u potpunosti razumeli sve zahteve standarda ISO 9001. Ovaj vid obuke se sastoji od predavanja i radionica interaktivnih delova, koji Vam omogućuju da date svoje mišljenje i iznesete svoje stavove, primere iz prakse i slično.

Revizija ISO 9001:2015 i kako da lakše uradite tranziciju?

Poslednji rok kada je trebalo da se izvrši prelazak sa ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 je bio 14. septembar 2018. godine. Međutim, čak i ukoliko to još niste uradili, ni sada nije kasno da usavršite svoj sistem upravljanja kvalitetom i iskoristite pogodnosti koje Vam donosi nova verzija ovog standarda. Mobes group je tu da Vam pomogne, a što pre nas kontaktirate, pre ćemo početi sa unapređenjem Vašeg poslovanja.

Koristi od novog ISO 9001:2015

Unesite kvalitet i konstantan napredak u srce Vašeg poslovanja
Modernizovana verzija standarda ISO 9001 omogućiće da sistem upravljanja kvalitetom bude potpuno integrisan i usklađen sa poslovnom strategijom Vašeg preduzeća.

Liderstvo
Veće angažovanje menadžmenta kompanije u sistem upravljanja organizacijom učiniće da svi zaposleni u firmi budu maksimalno motivisani za rad na ostvarenju kompanijskih ciljeva i zadataka.

Uvođenje upravljanja rizikom i mogućnostima
Standard ISO 9001:2015 pomoći će Vam da prepoznate poslovne prilike koje mogu doneti suštinski napredak i poboljšanje u radu Vaše organizacije.

Integrisani pristup
Sa svojom novom strukturom, primenjivom uz sve ISO sisteme upravljanja, biće Vam mnogo lakše da objedinite i primenite više različitih ISO standarda u Vašoj organizaciji.

Struktura standarda ISO 9001:2015

Novi standard se zasniva na aneksu SL – novoj strukturi visokog nivoa, koja donosi zajednički okvir za sve ISO sisteme upravljanja. To Vam pomaže da zadržite konzistentnost i uskladite različite sisteme upravljanja, pritom primenjujući zajednički jezik u svim standardima koje ste uveli u Vašoj kompaniji.

Ključne promene u novoj verziji standarda ISO 9001 su:

- Akcenat je na liderstvu
- Fokus je na upravljanju rizicima
- Jača se interna i eksterna komunikacija

Sa novom verzijom ovog standarda, firme mogu lakše da primene sistem upravljanja kvalitetom na svoj poslovni proces i tako ostvare veći uspeh u svom poslovanju.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu