utorak, 30 maj 2017
HACCP

HACCP - Postupak uvođenja HACCP sistema

Sadržaj
HACCP
Prednosti primene HACCP sistema
Postupak uvođenja HACCP sistema
Sve strane

POSTUPAK UVOĐENJA HACCP SISTEMA

Celokupan proces uvođenja tj. razvijanja i implementacije HACCP sistema se mora dobro isplanirati i zahteva koordinaciju konsultanata, rukovodstva i zaposlenih u preduzeću. U postupku uvođenja HACCP sistema poželjna je stručna pomoć konsultanata jer je njegova uspešna implementacija i obuka zaposlenih veoma važna kako bi zaposleni u preduzeću shvatili šta je HACCP sistem i kako on funkcioniše.

HACCP sistem faze uvođenja

I FAZA: Pripremne aktivnosti

Upoznavanje vlasnika preduzeća i odgovorne osobe za bezbednost hrane sa zahtevima Codex Alimentarius 1-1969, rev.4 (2003) i očekivanim efektima projekta, kao i sa predlogom programa uspostavljanja HACCP sistema.

Konsultanti će izvršiti analizu postojećeg stanja u preduzeću koja će obuhvatiti:
 • lay out objekta;
 • sistematizaciju radnih mesta;
 • internu i eksternu dokumentaciju;
 • analize procesa i mogućih opasnosti;
 • aktivnosti realizacije;
 • postupak rada.

II FAZA: Identifikacija poslovanja

Konsultanti zajedno sa vlasnikom preduzeća ili Vođom HACCP tima klasifikuju poslovanje preduzeća na osnovu analize postojećeg stanja.

III FAZA: Imenovanje HACCP tima

Konsultanti zajedno sa vlasnikom preduzeća imenuju:
 • HACCP tim;
 • Vođu HACCP tima.

IV FAZA: Izrada dokumenata HACCP sistema

HACCP sistem mora biti dokumentovan. U skladu sa rezultatima prethodno obavljenih aktivnosti, odnosno usvojenim programom definišu se, izrađuju i usvajaju odgovarajući dokumenti:

 • priručnik - opisuje kako se u preduzeću primenjuje HACCP sistem;
 • procedure - opisuju metod putem kojih se upravlja procesima;
 • radne instrukcije - opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti.

V FAZA: Izrada HACCP studije

 • izrada opisa proizvoda;
 • izrada dijagrama toka;
 • izrada analize opasnosti i definisanje CCP tačaka;
 • izrada CCP plana;
 • verifikacija HACCP sistema.

VI FAZA: Implementacija HACCP sistema

Usvojena rešenja i dokumenta HACCP sistema se prezentuju na odgovarajući način zaposlenima, u obliku obuka i prezentacija koje su neophodne za funkcionisanje i razumevanje HACCP-a.

U okviru realizacije definisanih aktivnosti, s obzirom na niz radnji, posebna pažnja se posvećuje:

 • upravljanju dokumentima;
 • sprovođenju obuke;
 • kontrolisanju kritičnih kontrolnih tačaka;
 • kontrolisanju higijene.

VII FAZA: Sprovođenje interne provere

Interne provere sprovode se u cilju utvrđivanja da li je sistem:
 • usaglašen sa zahtevima Codex Alimentarius 1-1969, rev.4 (2003),
 • usaglašen sa dokumentima HACCP sistema i
 • efektivno primenjivan i održavan.

Po sprovedenoj internoj proveri, može se ustanoviti da li je preduzeće spremno za sertifikaciju ili je neophodno preduzeti korektivne mere, koje su identifikovane na internoj proveri.

VIII FAZA: Sertifikacija HACCP sistema

HACCP Certified logo

Sertifikacija HACCP sistema predstavlja proveru uspostavljenog sistema koje vrši izabrano sertifikaciono telo. Prema prikupljenim ponudama, preduzeće bira sertifikaciono telo, kome se prijavljuje uz pomoć konsultanta. Naš ocenjivač je uključen u sve aktivnosti na sertifikacionoj proveri.


Kontinualno ocenjivanje

Nakon sertifikovanja, ocenjivač posećuje preduzeće jednom godišnje, kako bi se ocenilo da li je organizacija i dalje usklađena sa zahtevima Codex Alimentarius 1-1969, rev.4 (2003).

Održavanje sertifikovanog HACCP sistema

Preko naših konsultanata pružamo uslugu stalnog održavanja HACCP sistema, čime omogućavamo preduzeću da postigne efektivan sistem, kao i da vrši kontinualno poboljšanje svog HACCP sistema i da kontroliše sve procese vezane za bezbedan proizvod.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu, a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku:

Zahtev za ponudu 

Za pretraživanje sajtova trenutno koristite Internet Explorer 6 (IE6).

Da biste mogli da pregledate našu internet prezentaciju morate skinuti neki od novijih pretraživača!

Zašto da prestanem da koristim Internet Explorer 6?
Internet tehnologije i trendovi se razvijaju veoma brzo, ali se isto tako brzo razvijaju i razni novi maliciozni softveri. Microsoft je zbog toga morao da se prilagodi svima njima i zastareli i veoma nesigurni IE6, je zamenio sa IE7. Ubrzo zatim je izašao i IE8. Radi vaše sigurnosti i boljeg kvaliteta pretraživanja interneta instalirajte neki od dole ponuđenih besplatnih programa sa kojim ćete zameniti IE6.

P S
Danas koristiti IE6 pored drugih boljih besplatnih programa Vam je kao da trenutno imate starog fiću, a nećete besplatno da uzmete novog Mercedesa :).

Preuzmite neki odbesplatnih internet pretraživača:

Preuzmi Firefox 3.5

Preuzmi Internet Explorer 8

Preuzmi Google Chrome